İmam Hatip Medya Okulu Projesi | KONYA

Gündemİmam Hatip Medya Okulu Projesi | KONYA

Konya İmam Hatipliler Derneği tarafından hazırlanan ve Selçuklu Belediyesi tarafından desteklenen İmam Hatip Medya Okulu Projesi başlıyor. Proje kapsamında ilk etapta Konya merkezdeki imam hatip liselerinde eğitim gören öğrenciler medya okuluna başvurabilecek. Başvurular, iletişim alanında uzman akademisyen ve eğitimcilerin yer alacağı bir kurul tarafından sözlü mülakat ve uygulama sınavı ile değerlendirilecek ve eğitim alacak öğrenciler belirlenecek.

“Geleceğin medyasına yön ver”

Radyo ,İnternet, Sosyal medya, Gazete ve Dergi yayıncılığı alanlarında yeteneği olan öğrenciler belirlenerek, projenin ilk aşamasında teorik eğitim alacaklar. Daha sonra 6 ay süre ile Konya’daki medya kuruluşlarında saha çalışmalarında bulunacak öğrenciler, son aşamada Selçuklu Belediyesinin desteği ile hazırlanacak medya okulu uygulama ve yayıncılık atölyesinde kendi yayınlarını üretecekler. Okulda becerilerini geliştirecek öğrencilerin iletişim fakültelerini daha fazla tercih etmesi de hedefler arasında.

Başvuruların 2 Nisan 2018 tarihinde başlayacağını belirten Konya İmam Hatipliler Derneği Başkanı Salih Zeki İnce, amaçlarının medya sektörünün geleceğinde İmam Hatip neslinin daha fazla yer alması olduğunu söyledi. İnce, “medya ve iletişim çağımızın en önemli alanları. Dünya ve Türkiye’nin yaşadığı tecrübelere bakıldığında iletişim çağında ciddi bir kalite ve etik sorunu olduğunu görüyoruz. Özellikle Türkiye’de medya ve kültür alanlarında milli ve yerli, milletin değerlerini benimsemiş, ahlaki ve dini değerleri her şeyin önüne koyan bir insan unsurunun eksik olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle ülkemizin iletişim alanındaki geleceğinde İmam Hatip neslinin daha fazla yer alması gerektiğini düşünüyoruz. Projemizin bu anlamda önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz” dedi.

İnce, İmam Hatip Medya Okulu Projesini destekleyen Selçuklu Belediyesi’ne ve sosyal projelere büyük önem veren Başkan Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

Günümüzde medya, teknolojik imkanların genişlemesiyle birlikte insanların hayatının en önemli parçası haline gelmiştir. Uzunca bir süre, insanların dış dünyadan haberinin olmasını sağladığı ve eğlence ihtiyacının neredeyse tamamını karşıladığı için vazgeçilmez olan iletişim araçları, sosyal medya platformlarının sunduğu farklı ve akıl almaz yeniliklerle insanlar için bir bağımlılık nesnesi haline de gelmiştir. Bu platformların üreticileri ve bulundukları Batı ülkeleri aynı zamanda içeriklerin nasıl üretileceğini de belirlemektedir. Liberal siyasi ve ekonomik düzen medyayı biçimlendirmektedir. Diğer toplumlar ise kitle iletişim araçlarının alıcısı, kullanıcısı ve mesajlarına “maruz kalanı“ pozisyonunda kalmaktadır.Türkiye’de medya alanındaki gelişmeler de dünyadaki gelişime paralel olarak, toplumun bir kesimini dışarda tutan, gerek eğitim ve kalifikasyon gerekse kitle iletişim araçlarına sahip olma açısından ötekileştirici bir özellik sergilemiştir. Son yıllarda medya alanında toplumun en önemli ekseni olan ve muhafazakar – İslamcı olarak tanımlanan kesimin görünürlüğü artmış ancak medyada, kitle iletişim araçlarıyla gerçekleştirilen kültür ve sanat faaliyetlerinde yeterli sayıda ve nitelikte yetişmiş insan bulunmamaktadır.

İmam Hatip Medya Okulu Projesi

İmam Hatip Medya Okulu Projesi, İmam Hatip Liseleri’nde eğitimini sürdüren öğrencilerin, medya ve kültür alanındaki yeteneklerinin ortaya çıkarılması, geliştirilmesi ve bu öğrencilerin iletişim fakültelerine yönlendirilmeleri ve İmam Hatip’te aldıkları yerli ve milli eğitimin medya alanındaki yozlaşmayı önlemesi hedeflenmektedir.

Konya İmam Hatipliler Derneği (KİMDER) tarafından hazırlanan bu projede; İmam Hatip Liseleri’nde eğitim gören öğrenciler; yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda seçilerek medya okuluna kaydedilecektir. Bu öğrencilerin Konya’daki medya kuruluşlarında belirli sürelerde staj yapmaları sağlanacak ve içerik üretme düzeyine geldiklerinde KİMDER bünyesinde yayın yapacak radyo, gazete, dergi ve internet sitesi gibi medya araçlarında kendilerini geliştirmeleri sağlanacaktır.

Bu proie kapsemında, Türkiye’de genel olarak bakıldığında belirli dünya görüşüne sahip kesimlerin temsilcilerinin tekelinde gibi görünen medya alanının etik değerlere, maneviyata ve milli çıkarlara uygun bir formasyonu olan yetişmiş insan gücüne duyduğu ihtiyacı karşılamaktır.

Proje Kapsam ve Aşamaları:

  • Öğrencilerin seçilmesi: Başvurular online olarak 02/04/2018-20/04/2018 tarihleri arasında www.konyaihl.org adresinde yer alan formu doldurmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Mülakat 28/04/2018-29/04/2018 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında 40 Asil 40 Yedek olmak üzere 80 (40 Bayan, 40 Erkek) öğrenci faydalanacaktır.
  • Staj dönemi ve medya okulu çalışmaları: 6 Ay süreyle yetenekleri doğrultusunda ilgili çalışma programına dahil edilecek olup, bu süreç Teorik ve pratik eğitimleri kapsayacaktır. Eğitimi tamamlayan adaylar 1 yıl süreyle Kimder İletişim Akademesi kapsamında kurulan uygulama ve yayıncılık atölyesinde kendi yayınlarını üretecekler.
  • Uygulama bölgesi: Proje ilk olarak Konya ili merkez ilçelerinde uygulanacaktır.
  • Medya Okulu ve faaliyet alanları: Kimder İletişim Akademisi kapsamında, uygulama ve yayıncılık atölyesinde kendi yayınlarını üretecekler.

 

BAŞVURU LİNKİ http://konyaihl.org/kimder-medya-okulu/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir